Wyszukaj na stronie

STRONA GŁÓWNA

O URZĘDZIE

DLA BEZROBOTNYCH

DLA PRACODAWCÓW

Zielona Linia

Strona główna 

Powiatowy Urząd Pracy
w Ciechanowie

 

ul. Sygietyńskiego 11
06-410 Ciechanów
 

 

Centrala:
(23) 673 08 40, (23) 672 38 44, (23) 672 51 33,
(23) 671 13 21,
(23) 674 36 61

 

Sekretariat:
(23) 673 08 50 

 

fax:
(23) 674 36 62

 

www.pup-ciechanow.pl

www.pup-ciechanow.pl/bip

 
 

  Uwaga! Informacja dotycząca korespondencji elektronicznej


Osoby zainteresowane uzyskaniem informacji publicznej mogą przesyłać zapytania na podany poniżej adres poczty elektronicznej:


sekretariat@pup-ciechanow.pl


Jednocześnie uprzejmie informujemy, że Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie, do którego za pośrednictwem powyższego adresu poczty elektronicznej kierują Państwo swoje zapytania, rozpatruje przedmiotowe zapytania w oparciu o ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.).


Informacją publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 wskazanej ustawy jest każda informacja o sprawach publicznych, do której udostępnienia zobowiązana jest jednostka organizacyjna, wykonująca zadania publiczne, w tym przypadku Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie.


Zgodnie z orzecznictwem sądów administracyjnych informacjami publicznymi nie są:

  • informacje ogólnodostępne (Wyrok NSA w Warszawie II SAB 372/03 z dn.2003.11.20),
  • wnioski dotyczące interpretacji i wykładni przepisów prawa, również w odniesieniu do indywidualnej sytuacji wnioskodawcy (Wyrok NSA w Warszawie II SA 3301/02  z dn. 2002.12.19).

 


Ponadto, zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 25 marca 2003 r. II SA 4059/02 „wnioskiem w świetle ustawy może być objęte jedynie pytanie o określone fakty, o stan określonych zjawisk na dzień udzielenia odpowiedzi. Wniosek nie może być więc postulatem wszczęcia postępowania w jakiejś innej sprawie np. administracyjnej, ani też nie może dotyczyć przyszłych działań organu w sprawach indywidualnych.


Pod wskazanym adresem Urząd nie udziela indywidualnych porad prawnych.


W celu usprawnienia procedury udzielania odpowiedzi prosimy, aby kierowane do nas zapytania zawierały następujące dane:

  • imię nazwisko,
  • datę,
  • adres zwrotny email lub pocztowy.

 

Dla ułatwienia zachęcamy Państwa do skorzystania z formularza kontaktowego lub Elektronicznej Skrzynki Podawczej na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej e-PUAP

 

Aktualny czas

Mamy dziś...

poniedziałek, 21 kwietnia
Imieniny obchodzą:
Bartosz, Feliks, Konrad, Anzelm, Jarosław, Selma

Sprawdź pogodę

Subskrypcja

Chcesz być informowany
o najnowszych ofertach pracy?
Wpisz swój adres email:
chcę zrezygnować

Napisz do nas

Skorzystaj z naszego formularza kontaktowego.

użytkownikow online 10

Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie
2008 © Wszystkie prawa zastrzeżone
Aktualizacja: pracownicy PUP w Ciechanowie